تیم 01

شایان سعیدی

متخصص مایکروسافت

مهندس جعفرزاده

متخصص دیجیتال مارکتینگ

مهندس صفاری

مدریر ارتباط با مشتریان